Muối tăng cường điện phân
[giaban]125.000[/giaban]
[ma]MUOIDIENPHAN[/ma]
[mota]Dung dịch muối chính hãng, tăng cường điện phân cho các dòng máy lọc nước Leveluk, tạo ra nước kiềm mạnh pH 11.5 và acid mạnh pH 2.5 [/mota]
[chitiet]

Muối tăng cường điện phân

Muối tăng cường điện phân

Muối tăng cường điện phân

Muối tăng cường điện phân

Muối tăng cường điện phân


Muối tăng cường điện phân
[/chitiet]
[chinhsach]ND mục chính sách[/chinhsach]

Có thể bạn quan tâm