Google Maps

Máy lọc nước điện giải Lọc nước điện giải FUJIIRYoKI  điện phân nước tạo PH từ 6.0-10.5 có lợi cho sức khỏe, hiển thi OPR


[giaban]5.000.000[/giaban]
[ma]MS003[/ma]
[mota]8 ĐẶC TÍNH CỦA NƯỚC ION-KIỀM/HYDROGEN LỌC BẰNG MÁY FỤIIRYOKI
1. Chất chống oxy hóa - ORP (Khả năng khử oxy hóa)
2. Chỉ số pH cao hơn 
3. Cụm phân tử nước nhỏ
4. Đa dụng 
5. An toàn
6. Bảo trì dễ dàng
7. Tiết kiệm chi phí
8. Lợi nhuận trên vốn đầu tư cao[/mota]
[chitiet]Nội dung chi tiết sản phẩm viết tại đây[/chitiet]
[chinhsach]ND mục chính sách[/chinhsach]