Google Maps[giaban]15.000.000[/giaban] [ma]LevelukDX TYH 91N[/ma] [mota]Kỹ thuật tiến bộ có 5 lớp phân cực nước bằng platinum với electrode plates.
  • Sản xuất ra 5 loại nước có độ pH khác nhau
  • Làm ra nước kiềm mạnh và nước axít mạnh khoảng 35 lít mỗi giờ.
  • Thích hợp dùng trong gia đình
[/mota] [chitiet]

Máy lọc nước điện giải Lọc nước điện giải Leveluk DX  điện phân nước tạo PH từ 2.5-11.5 có lợi cho sức khỏe 
Leveluk DX

Leveluk DX

Leveluk DX

Kỹ thuật tiến bộ có 5 lớp phân cực nước bằng platinum với electrode plates.
  • Sản xuất ra 5 loại nước có độ pH khác nhau
  • Làm ra nước kiềm mạnh và nước axít mạnh khoảng 35 lít mỗi giờ.
  • Thích hợp dùng trong gia đình
  • Nặng 6.3 kg
  • Kích thước (mm): 264 rộng x 171 dài x 233 cao
  • Điện: AC 120v, 230w max
  • Sản xuất (lít/phút): Kiềm (4.0 – 7.0), Kiềm Mạnh(8.5 – 11) /Axít: 2.5 – 6.0
[/chitiet] [chinhsach]ND mục chính sách[/chinhsach]