Google Maps

Máy lọc nước điện giải SANYO  điện phân nước tạo PH từ 6.0-9.5 có lợi cho sức khỏe 


[giaban]3.500.000[/giaban]
[ma]MS003[/ma]
[mota]Máy lọc nước điện giải SANYO tạo PH theo mong muốn từ 6.0 đến 10.5
- Nguồn cấp: AC100V 5A 50/60Hz[/mota][/mota]
[chitiet]Nội dung chi tiết sản phẩm viết tại đây[/chitiet]
[chinhsach]ND mục chính sách[/chinhsach]