Google Maps

Máy lọc nước điện giải Lọc nước điện giải FUJIIRYoKI Trevi FW-407 điện phân nước tạo PH từ 2.5-10.5 có lợi cho sức khỏe FUJIIRYoKI FW-407[giaban]13.500.000[/giaban] [ma] Trevi FW-407[/ma] [mota]
Máy đã qua sử dụng, mới 95%, bảo hành 1 năm
 ĐẶC TÍNH CỦA NƯỚC ION-KIỀM/HYDROGEN LỌC BẰNG MÁY FUJIIRYOKI
1. Chất chống oxy hóa - ORP (Khả năng khử oxy hóa)
2. Chỉ số pH cao hơn 
3. Cụm phân tử nước nhỏ
4. Đa dụng 
5. An toàn
6. Bảo trì dễ dàng
7. Tiết kiệm chi phí
8. Lợi nhuận trên vốn đầu tư cao
[/mota] [chitiet]
[Product Specifications]
■ Name / alkaline ionized water apparatus F8
■ nicknamed / Trevi 
■ Model / FW-407
■ body color / champagne gold
■ body size (approximately) / width 255 × depth 120 × height 347 (mm)
■ body Mass (approx.) / 5.7 kg (6.6 kg when full)
■ Rated power supply / AC 100 V (50 - 60Hz)
■ Power consumption / 250 W (standby: approx 0.4 W)
■ Electrolytic capacity switching / Alkaline 3 steps + Acid water 1 step, sanitary water 1 step
■ Medical device certification number / 221 AKBZX00045000 (managed medical device)
■ Manufacturer's suggested retail price / 260,400 yen (tax included)
■ Sales route / JA group
■ Release date / April 1, 2009
Trevi FW-407

Trevi FW-407

Trevi FW-407
[/chitiet] [chinhsach]ND mục chính sách[/chinhsach]