Google Maps

[giaban]48.00.000[/giaban]
[ma]Leveluk SD501Platinum[/ma]
[mota]
Tấm điện cực titan phủ bạch kim:  7
Kích thước tấm điện cực bằng titan phủ
bạch kim : 135 x 75 (mm) ORP(tiềm năng chống oxy hoá) : -800 (mv)
(Phụ thuộc vào chất lượng nước và tốc độ dòng chảy)
Độ pH : 2.5-11.5 Tạo ra : 7 loại nước Công suất :  230 (W)
Tổng trọng lượng :  6.3 (kg)
Kích thước WHD : 264 x 338 x 171 (mm)
Dễ sử dụng : Hoàn toàn tự động , rất đơn giản để sử  dụng 
[/mota]
[chitiet]

SD501Platinum

SD501Platinum

SD501Platinum

SD501Platinum

[/chitiet]
[chinhsach]ND mục chính sách[/chinhsach]