Google Maps


Leveluk Jr II
[giaban]16.000.000[/giaban]
[ma]Leveluk JrII[/ma]
[mota]

Tấm điện cực titan phủ bạch kim :  3
ORP(tiềm năng chống oxy hoá) : -600 (mv)
(Phụ thuộc vào chất lượng nước và tốc độ dòng chảy)
Độ pH : 2.5-11.5 Tạo ra : 7 loại nước Công suất : 200 (W)
Tổng trọng lượng : 5.9 (kg)
Kích thước WHD : 264 x 338 x 171 (mm)
Dễ sử dụng : Hoàn toàn tự động , rất đơn giản để sử  dụng
[/mota]
[chitiet]
Leveluk Jr II

Leveluk Jr II

Leveluk Jr II

Leveluk Jr II

Leveluk Jr II
Leveluk Jr II

Nội dung chi tiết sản phẩm viết tại đây[/chitiet]
[chinhsach]ND mục chính sách[/chinhsach]