Google Maps

[giaban]65.000.000[/giaban]
[ma]Leveluk SD501 [/ma]
[mota]

Thông số kỹ thuật máy lọc nước Kangen SD501 

Leveluk SD 501  100%, điện áp 220V

  • 7 bảng điện cực.
  • Giá trị ORP dao động trong phạm vị +1130 mV và -800mV.
  • Màn hình tinh thể lỏng hiển thị trạng thái.
  • Phát âm bằng giọng nói
Sản xuất 5 loại nước:
  • Kangen Water
  • Clean Water
  • Acidic (beauty) water
  • Strong Kangen water
  • Strong Acidic water
[/mota]
[chitiet][/chitiet]
[chinhsach]ND mục chính sách[/chinhsach]

Có thể bạn quan tâm