Google Maps
[giaban]450.000[/giaban]
[ma]CPU[/ma]
[mota]CPU Vệ sinh máy chính hãnh Enagic, Có đầy đủ các loại dùng cho máy Leveluk , bộ cho máy K8, Bộ CPU  dùng cho dòng máy sản xuất trước năm 2010 và CPU N dùng cho dòng máy sản xuất sau năm 2010[/mota]
[chitiet]Bộ Vệ Sinh cho máy K8


Bộ CPU cho máy dùng lõi HG

Bộ CPU cho máy dùng lõi HG-N

[/chitiet]
[chinhsach]ND mục chính sách[/chinhsach]


Có thể bạn quan tâm