Google Maps


[giaban]500.000[/giaban]
[ma]loctho[/ma]
[mota]Lọc thô 3 cấp 10 inh, lõi 1 là lõi PP lọc thô, lọc cặn làm mềm nước, lõi 2 than hoạt tính loại bỏ các mùi lạ trong nước, lõi 3 lọc tinh nước[/mota]
[chitiet]
[/chitiet]
[chinhsach]ND mục chính sách[/chinhsach]